సెలవులు పొడిగింపు

 అక్షరవిజన్ న్యూస్.. తెలంగాణవ్యాప్తంగా వర్షాలు కారణంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కు సెలవులు పొడిగింపు ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటన.. సోమవారం నుండి విద్యా సంస్థలు  పునఃప్రారంభం.

Comments