(అక్షరవిజన్ న్యూస్) మహాబుబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో టిఆర్ఎస్ నాయకుల నిరసన. పెంచిన సిలిండర్  ధరలను తగ్గించాలంటూ డిమాండ్ చేసిన మహబూబ్నగర్ జిల్లా లోని నియోజకవర్గ టిఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు.

Comments